Het gezinsoverleg na scheiden

Als het scheidingstraject is afgerond gaat ieder gezinslid op eigen wijze een weg vinden binnen de nieuwe situatie. Jullie hebben je best gedaan om goede afspraken te maken en een volledig ouderschapsplan op te stellen. Of deze afspraken ook in de praktijk werken, dat zal de tijd leren.

In een korte periode kan er een hoop veranderen. De kinderen groeien verder op, ze ontwikkelen zich, krijgen een (sterkere) eigen mening. Misschien zijn er wel nieuwe relaties ontstaan. Werk en huisvesting kunnen veranderen. Er spelen vaak veel factoren die van invloed kunnen zijn op de gezinsdynamiek.

Dit kan er toe leiden dat bepaalde zaken misschien niet lopen zoals je had gehoopt. Het gezinsoverleg kan een vertrekpunt zijn om alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.

In het onderstaande filmpje wordt het geheel naar deze tijd, nogmaals in beeldvorm uitgelegd.